Bahsuma city areas

Bahsuma, Bhaisa Road
Bahsuma, Mawana Road
Bahsuma, Preet Nagar
Bahsuma, Delhi Road
Bahsuma, Fazalpur Road
Bahsuma, Latifpur
Bahsuma, Transport Nagar
Bahsuma, Gurudwara Market
Bahsuma, Kithore
Bahsuma, Meenakshipuram
Bahsuma, Munnalal Market
Bahsuma, Railway Road
Bahsuma, Shastri Nagar
Bahsuma, Bagpat Road
Bahsuma, Kutchery Road
Bahsuma, Hastinapur Road
Bahsuma, Kareem Nagar
Bahsuma, Hapur