Baharampur city areas

Baharampur, Murshidabad
Baharampur, Dr. SN Bhattacharjee Road
Baharampur, KK Banerjee Road
Baharampur, RN Tagore Road
Baharampur, Panchanantala
Baharampur, College Road
Baharampur, KN Road
Baharampur, SN Bhattacharya Road
Baharampur, BB Sen Road
Baharampur, Cossimbazaar Road
Baharampur, Jalangi Road
Baharampur, Surya Sen Road
Baharampur, Netaji Road
Baharampur, Babul Bona Road
Baharampur, Gorabazaar
Baharampur, Station Road
Baharampur, Indraprastha
Baharampur, Kadbeltala
Baharampur, Radhar Ghat
Baharampur, Indira Super Market
Baharampur, Ukilabad Road
Baharampur, Gopinathpur
Baharampur, Khagra
Baharampur, Hariharpara
Baharampur, Madhupur Road
Baharampur, Cantonment Road
Baharampur, Hillpatna
Baharampur, Pilkhana Road
Baharampur, Beldanga
Baharampur, SS Sen Road
Baharampur, Hospital Road
Baharampur, Rejinagar
Baharampur, Hatibandha Road
Baharampur, Radhika Mohan Sen Road
Baharampur, RM Sen Road
Baharampur, Saktipur
Baharampur, Gandhi Nagar
Baharampur, Barrack Square Road
Baharampur, Baruipara
Baharampur, Sahajadpur
Baharampur, Mohala Road