Arvi city areas

Arvi, Virul Tah Road
Arvi, Arvi Bus Stand Road
Arvi, Shivaji Chowk
Arvi, Shwetha Enterprises
Arvi, Civil Lines
Arvi, Station Road
Arvi, Tale Gaon Road
Arvi, Walisaheb Ward Road
Arvi, Ghate Shastri Ward Road
Arvi, Jajuwadi
Arvi, Khubgaon
Arvi, Arvi
Arvi, Deurwada Road
Arvi, Court Line
Arvi, Gajanan Nagar
Arvi, Kharangana Road
Arvi, Nehru Market
Arvi, Gaurakshan Ward
Arvi, Satya Narayan Ward
Arvi, Dr. Karade Marg
Arvi, Kale Main Road
Arvi, Pulgaon Road
Arvi, Rohana Road
Arvi, Nethaji Market