Agaram city areas

Agaram, Pallikonda
Agaram, Ambapuram
Agaram, Iyyavu Nagar
Agaram, Keelachur
Agaram, Madhanoor
Agaram, Pernambut
Agaram, TVK Nagar
Agaram, Kilachur
Agaram, Dharnampet
Agaram, Pernampet Road
Agaram, Oomerabad
Agaram, Santhapet Bazaar
Agaram, Kosavanpudur